28-03-2017 18:38:14
NawigacjaDokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej po wcześniejszym
zalogowaniu się
Projekt współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Konferencja podsumowująca Projekt "Nowoczesny Urzędnik"
Aktualności
16 czerwca 2011 roku w Hotelu Cztery Pory Roku w Rudnej Małej k/Rzeszowa odbyła się konferencja zamykająca Projekt "Nowoczesny Urzędnik" realizowany przez Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie. W wydarzeniu tym udział wzięli reprezentanci zaproszonych Jednostek Samorządu Terytorialnego, trenerzy oraz zespół realizujący wspomniany Projekt. Celem konferencji było podsumowanie działań związanych z prowadzeniem Projektu, a także wręczenie podziękowań i dyplomów Urzędom biorącym udział w szkoleniach, Partnerom oraz Trenerom. Czytaj więcej..

Drodzy Urzędnicy!
AktualnościInformujemy, że rekrutacja na szkolenia specjalistyczne otwarte realizowane w ramach Projektu „Nowoczesny Urzędnik” została zamknięta. Jednocześnie zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniach ogólnych stacjonarnych oraz wyjazdowych z zakresu: Komunikacja i autoprezentacja, Umiejętności pracy w zespole, Zarządzanie czasem, Zarządzanie zespołem.
Informacja o zmianie adresu

Od dnia 01. 04. 2011 roku Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości
wraz z biurem Projektu „Nowoczesny Urzędnik” zmieniło siedzibę.
Wszelką korespondencję prosimy kierować pod nowy adres:

Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości,
ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów


Pozostałe dane: numer NIP, Regon, numery telefonów oraz adresy mailowe pozostają bez zmian.

Zespół Projektu Nowoczesny Urzędnik
Reportaż ze szkolenia
Strefa wewnętrzna Reportaż ze szkolenia profesjonalna obsługa klienta w Starostwie Powiatowym w Sanoku

Podsumowanie IV kwartał 2010
AktualnościZ przyjemnością informujemy, iż w IV kwartale 2010 roku w ramach projektu „Nowoczesny Urzędnik” zostało zorganizowanych 13 szkoleń ogólnych oraz 22 szkolenia specjalistyczne. Łącznie w szkoleniach udział wzięło 491 beneficjentów. Zakres tematyczny przeprowadzonych kursów obejmował: Komunikacje i autoprezentacje, Zarządzanie czasem, Zarządzanie zespołem, Umiejętności pracy w zespole, Kodeks postępowania administracyjnego, Zamówienia publiczne
W IV kwartale 2010 r. zakończone zostały kolejne 3 edycje szkolenia ECDL w Tarnobrzegu, Krośnie oraz Tarnowie. Łącznie kurs ukończyło 39 beneficjentów.

Do końca IV kwartału 87 osób zakończyło szkolenia Distance Learning. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do udziału.

Wszystkie zainteresowane Jednostki Samorządu Terytorialnego zapraszamy do współpracy.
Więcej informacji pod numerem telefonu 017 860 57 44 lub mailowo nu@spp.org.pl
100-tne szkolenie w Projekcie Nowoczesny Urzędnik
AktualnościMamy zaszczyt poinformować, iż od początku trwania projektu „Nowoczesny Urzędnik” udało nam się zorganizować już 100 szkoleń. Łącznie w szkoleniach uczestniczyło ponad 1200 pracowników ze 145 Jednostek Samorządu Terytorialnego z czterech województw. Zapraszamy do współpracy i udziału w następnych szkoleniach. Szczegółowe informacje dostępne pod nr tel. 17 860 57 44 lub mailowo nu@spp.org.pl
Podsumowanie II kwartał 2010
AktualnościMamy przyjemność poinformować, iż w II kwartale 2010 roku realizacja projektu Nowoczesny Urzędnik oraz wszelkie działania z nim związane przebiegły zgodnie
z harmonogramem. W ramach projektu w terminie od 01.04.2010 do 30.06.2010 przeprowadzono 9 szkoleń ogólnych, w których udział wzięło łącznie 114 uczestników. Tematyka szkoleń dotyczyła następujących zagadnień: Zarządzanie czasem, Zarządzanie zespołem, Komunikacja i autoprezentacja, Umiejętności pracy w zespole.

W ramach szkoleń specjalistycznych zorganizowane zostały kursy z zakresu: Kodeksu postępowania administracyjnego, Profesjonalnej obsługa klienta, Inwentaryzacji oraz Zarządzania projektami. Ogółem w 16 szkoleniach specjalistycznych wsparcie otrzymało 270 uczestników.

W wyniku działań promocyjno-rekrutacyjnych 87 pracowników JST rozpoczęło udział
w kursach Distance Learning z czego do końca II kwartału 51 osób zakończyło szkolenia. Realizowane kursy udostępnione są na platformie DL Wyższej Szkoły Informatyki
i Zarządzania w Rzeszowie

W II kwartale 2010 r. zakończone zostały trzy edycje szkolenia ECDL w Lublinie, Krakowie oraz Tarnowie. Łącznie kurs ukończyło 40 beneficjentów.

W okresie od 01.04.2010 do 30.06.2010 zrealizowane zostały badania i opracowane raporty z badań w 3 Jednostkach Samorządu Terytorialnego. W II kwartale zawarto 22 nowe umowy ramowe dotyczące udziału w projekcie z JST z obszaru objętego projektem. Ogólna liczba podpisanych umów ramowych to 134.

Działania promocyjne prowadzone w tym okresie obejmowały publikację ogłoszeń zarówno w prasie regionalnej jak i ogólnopolskiej. Łącznie opublikowano 15 ogłoszeń promujących projekt Nowoczesny Urzędnik w czterech województwach.

Wszystkie zainteresowane jednostki serdecznie zapraszamy do współpracy.
Więcej informacji pod numerem telefonu 017 860 57 44 lub mailowo nu@spp.org.pl
Zapraszamy do udziału w szkoleniach
AktualnościSerdecznie zapraszamy Jednostki Samorządu Terytorialnego do udziału w projekcie "Nowoczesny Urzędnik" i korzystania ze szkoleń ogólnych i specjalistycznych.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz mając na uwadze wygodę i cenny czas naszych beneficjentów, przygotowaliśmy szereg szkoleń realizowanych w formie Distance Learning. Kursy w postaci DL prowadzone są z zakresu obsługi klienta, zarządzania projektami, zarządzania jakością, obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel, obsługi edytora tekstu Word. Każdy z uczestników szkolenia po zarejestrowaniu się i wypełnieniu krótkiego formularza zgłoszeniowego, ma dwa miesiące na ukończenie całości kursu. DL to forma szkolenia umożliwiająca logowanie się osób biorących w nim udział w dowolnym czasie
i z dowolnie wybranego miejsca. Urzędnicy, którzy ukończą wybrany przez siebie kurs otrzymają certyfikat potwierdzający zdobycie nowych umiejętności.

W celu zapoznania się z możliwością udziału w szkoleniu DL, zapraszamy do odwiedzenia zakładki szkolenia - oferta szkoleniowa.

Wszystkie zainteresowane urzędy serdecznie zapraszamy do współpracy.
Więcej informacji pod numerem telefonu 017 860 57 44 lub mailowo nu@spp.org.pl
Podsumowanie I kwartał 2010
AktualnościSzanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że w I kwartale 2010 r. w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik zostało zorganizowanych 7 szkoleń ogólnych, w ramach których przeszkolono łącznie 105 beneficjentów. Szkolenia obejmowały swoim zakresem tematykę związaną
z komunikacją i autoprezentacją, zarządzaniem zespołem i czasem, umiejętnościami pracy w zespole.
Oprócz szkoleń ogólnych, zespół szkoleniowy realizował również szkolenia specjalistyczne zarówno o charakterze otwartym (wolny nabór), jak też szkolenia zamknięte dla zgłoszonych jednostek JST. Łącznie, w ramach szkoleń specjalistycznych, wsparcie otrzymało 85 uczestników. Ze szkoleń w zakresie Kodeks postępowania administracyjnego skorzystało 45 beneficjentów, zaś 40 osób uczestniczyło w szkoleniach w ramach Profesjonalnej obsługi klienta.

W ramach projektu rozpoczęto również działania rekrutacyjne na kursy w formie Distance Learning. W I kwartale do skorzystania z tej formy wsparcia zgłosiło się 86 osób, z czego 25 uczestników pomyślnie zakończyło kurs. Kursy udostępnione są na platformie DL przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

W I kwartale 2010 r. rozpoczęto również realizację trzech edycji kursów ECDL, w których uczestniczy obecnie 40 beneficjentów.

W zakresie badania potrzeb szkoleniowych, ze wsparcia skorzystało 22 JST dla których to powstały raporty zbiorcze oraz raporty indywidualne, dla każdego badanego pracownika.
Działania promocyjne prowadzone w tym okresie obejmowały publikację ogłoszeń zarówno w prasie regionalnej jak i ogólnopolskiej. Łącznie opublikowano 12 ogłoszeń promujących projekt Nowoczesny Urzędnik.

Wszystkie zainteresowane jednostki, chętne do skorzystania ze wsparcia oferowanego
w ramach projektu serdecznie zapraszamy do współpracy.

Więcej informacji pod numerem telefonu 017 860 57 44 lub mailowo nu@spp.org.pl
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Wygenerowano w sekund: 0.00 285,561 Unikalnych wizyt
Katalog Stron     Nowoczesny Urzednik    Bezpłatny katalog stron internetowych    Katalog stron firmowych - Baza firm